Mandy Schuitemaker

kunst cultuur advies

Mandy Schuitemaker (1981) ondersteunt op enthousiaste wijze overheden en culturele- of steuninstellingen. Of het nu gaat om het schrijven van een cultuurnota, het organiseren van bijeenkomsten tussen overheid en culturele veld of het verzorgen van een subsidieaanvraag of fondsenwerving.

Mandy studeerde Taal- en Cultuurstudies en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en werkte vervolgens voor verschillende overheden en culturele organisaties. Haar kennis van de culturele sector combineert zij met een achtergrond in de journalistiek. Niet voor niets luidt haar persoonlijke missie het uitbannen van stoffige beleidsstukken en projectplannen. Mandy Schuitemaker staat voor helderheid, leesbaarheid en transparantie. Voor het vertalen van abstract beleid naar de praktijk van alledag (of vice versa!) bent u op de juiste plek beland.

Expertisegebieden

cultuurbeleid, cultuureducatie, amateurkunst, cultuurparticipatie, talentontwikkeling

Diensten


Voor overheden

Interim beleidsadviseur of onafhankelijk advies

 • Strategisch advies, beleidsontwikkeling en -implementatie
 • Monitoring en evaluatie
 • Begeleiden van het proces en schrijven van de cultuurnota
 • Beoordelen van subsidieaanvragen
 • Instellen en voorzitten adviescommissies
 • Zorgvuldig en persoonlijk accounthouderschap

Voor culturele instellingen

 • Fondsenwerving, subsidieaanvragen en sponsoring
 • Opstellen van projectplannen en begrotingen
 • Adviseren over cultureel ondernemerschap
 • Cultuurmakelaar
 • Ondersteuning tijdens gesprekken met overheden
 • Verandermanagement

Altijd: betrokken, verantwoordelijk, kritisch, bevlogen, communicatief sterk, eigen

Curriculum Vitae


Werkervaring

2015 - heden Senior Adviseur Cultuur en Onderwijs bij Cultuurmij Oost, Arnhem

- Adviseren van gemeenten in Gelderland over cultuur en onderwijs gerelateerde thema's;

- Begeleiden van trajecten gericht op visieontwikkeling en herijken culturele infrastructuur;

- Implementeren van een Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs in Gelderland;

 

2013 - 2014 Projectleider bij Hogeschool voor de Kunsten AKI Artez, Enschede

Opzetten van een creatief internationaal laboratorium voor bedrijfsleven, instellingen en overheden, met als doel het bevorderen van de creatieve industrie in de regio Twente en daarbuiten

 

2013 - 2014 Adviseur Cultuurparticipatie bij provincie Flevoland

Evalueren van het cultuurparticipatiebeleid 2009-2012

Werkwijze: deskresearch, interviews met gemeenten, waterschap en culturele instellingen

 

2013 - 2014 Adviseur Erfgoed bij provincie Flevoland

Onderzoek en evaluatie van het Steunpunt Archeologie en Monumenten

Werkwijze: deskresearch, interviews met gemeenten, waterschap en culturele instellingen

 

2009 - 2014 Beleidsadviseur Cultuureducatie, Amateurkunst en Cultuurparticipatie bij provincie Overijssel  

- Beleidsontwikkeling en implementatie, opstellen cultuurnota en werkplannen

- Initiëren en begeleiden van een nieuwe aanpak cultuureducatie provinciebreed

- Adviseren en begeleiden van subsidieaanvragers over financiële mogelijkheden bij provincie en diverse fondsen

- Accounthouderschap diverse culturele instellingen

- Instellen en voorzitten adviescommissies, vertegenwoordigen provincie tijdens hoorzittingen

- Aanstellen en coördineren van cultuurmakelaars in Overijssel

 

2009 - 2012 Programmamanager Cultuurparticipatie (voorloper CmK) bij Provincie Overijssel

In Overijssel coördineerde de provincie zelf het programma Cultuurparticipatie, de matchingsregeling met het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

 

2008 - 2009 Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed en Mediabeleid bij provincie Overijssel

- Beleidsontwikkeling en implementatie, opstellen cultuurnota en werkplannen

- Adviseren en begeleiden van subsidieaanvragers over financiële mogelijkheden bij provincie en diverse fondsen

- Accounthouderschap diverse culturele instellingen

 

2007 - 2008 Adviseur Kunst en Cultuur bij BMC-groep

Als Adviseur Kunst en Cultuur bij BMC-groep werkte ik aan:

- Het opstellen van cultuurnota's voor diverse gemeenten in het land;

- Een projectplan digitaliseren van museumcollecties voor het Universiteitsmuseum Utrecht;

en als:

- Projectleider creatieve industrie bij de Hogeschool Utrecht; adviseur cultuureducatie voor de provincie Groningen, IVAK en Kunststation C;

- Projectsecretaris Mediawijsheid voor een consortium van musea, waaronder Universiteitsmuseum Utrecht, Museon en Naturalis

 

 

Nevenfuncties

2014 – 2015

Lid Raad van Toezicht Zinin, Nijverdal

ZINiN is een brede culturele organisatie in de gemeente Hellendoorn: theater, filmhuis, bibliotheekvestigingen, congres en vergaderfaciliteiten (verhuur), Openluchttheater
 en het Toeristisch Bureau Hellendoorn

 

Opleidingen

MA Kunstgeschiedenis, 2007, Universiteit Utrecht

BA Taal- en Cultuurstudies, 2005, Universiteit Utrecht

HBO Journalistiek, 2002, Hogeschool Windesheim 

 

Aanvullende opleidingen en cursussen

- Diverse cursussen over acquisitie en verdienmodellen in de culturele sector

- Leergang strategisch adviseren in de publieke sector, 2012, PBQL ROI Den Haag

- Diverse modules bestuurskunde, 2009 - 2012, Open Universiteit

- Diverse cursussen op het gebied van conflicthantering, effectief communiceren, project- en procesmanagement, leiderschap

Mandy Schuitemaker

Opdrachtgevers


Provincie Overijssel

Provincie Flevoland

Cultuurmij Oost

Stadkamer Zwollequintuskampen.nl

Contact


Mandy Schuitemaker

Tesselschadestraat 9

8023 BH Zwolle

T (06) 41789195

KvK 59146524

BTW NL137971722B01

Iban NL95 RABO 0325643059 

Tweets